Rumisolering


Seiteninhalt:
Bild: Fotolia_3317600_376x168.jpg
 
Bild: 30-31_2_184x168.jpg
 
Bild: 42-17718048_376x168.jpg
 

Varför använda isolering?

Människan har ett grundläggande behov att bekvämlighet, värme och lugn. Problem som växthuseffekten, koldioxidutsläpp och klimatförändringar visar hur viktigt det är med bra isolering.
Höga värmekostnader, ökade koldioxidutsläpp, bullergränser har gjort energibesparning till en viktig fråga. Som fastighetsägare kommer du förr eller senare att bli tvungen att reparera, fixa och underhålla ditt hus - det är ett utmärkt tillfälle att börja fundera på energisparande åtgärder.

Korrekt isolerade golv, vägg och rör har många fördelar: förutom att du minskar dina kostnader och skyddar miljön ökar du faktiskt värdet på din fastighet.
Bild:
 
Bildbeschreibung:
Bild:
 
Bildbeschreibung:
Bild: Fotolia_4553242_S184x168.jpg
 
Bildbeschreibung:
Våra produkter erbjuder värme- och ljudisolering för många olika användningsområden:

• Rör
• Solpaneler
• Golv
• Väggar

Den ansvarsfulla tillverkningen och de högklassiga produktfunktionerna gör att du får riktigt professionella isoleringslösningar för innemiljöer med NMC:s produkter. På vår webbplats med tillämpningar hittar du lösningar på alla tänkbara behov.

Om du vill ha mer information om hållbarhet, miljö och annat klickar du här.